Italienische Malerei 14. bis 17. Jahrhundert
© Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Foto: H.C. Krass

České stopy v Obrazárně starých mistrů

V první polovině 18. století sehrály Čechy významnou roli ve vývoji drážďanské obrazárny. S politickým a hospodářským oslabením po nástupu Marie Terezie se saský panovník August Silný a jeho syn stále více obraceli na sousední zemi, která se ukázala být „skutečnou pokladnicí obrazů“.

K uměleckým dílům

Die fürstlichen Vorlieben

Knížecí preference spočívaly v italském malířství vrcholné renesance a baroka a nizozemském umění 17. století. Kromě velkolepé akvizice čítající 100 mistrovských děl ze sbírky vévody z Modeny v roce 1746 přišel z Prahy do Drážďan bezpočet artefaktů, z nichž mnohé byly rovněž na vynikající úrovni. Více než 110 obrazů v drážďanské galerii má dodnes českou provenienci. Patří mezi ně práce nizozemských, italských a  německých umělců, jako byli Adrian de Vries a Joseph Heintz, kteří působili na pražském dvoře císaře Rudolfa II.

Přestože velká část pražské sbírky Rudolfa II. z doby kolem roku 1600 byla na konci třicetileté války odvezena do Švédska, ze zbylých pozůstatků byla vybudována nová rozsáhlá císařská galerie na Pražském hradě, z jejíhož majetku bylo do Drážďan prodáno 69 obrazů, mezi nimiž vynikala skupina děl Domenica Fettiho a Jacopa Tintoretta i jednotlivá plátna od Bartolommea Veneta, Schiavoneho, Andrey del Sarta, Jacopa Bassana, Paola Veroneseho, Palmy Giovaneho, Valentina de Boulogneho, Petera Paula Rubense, Gerarda von Honthorsta a Anthonyho van Dycka.

Z ekonomických důvodů se v této době dostaly na trh také četné obrazy z českých šlechtických sbírek. Již v roce 1723 se například Raymondu Le Platovi, který byl jako generální inspektor pověřen rozšiřováním drážďanských sbírek, podařilo získat 21 obrazů z kolekce 373 obrazů hraběte Felixe Vršovce v Praze včetně Rubensovy kopie Michelangelovy Lédy a děl Davida Tenierseho a Goverta Flincka. V roce 1741 se do Drážďan dostalo 268 obrazů z Valdštejnské sbírky v Duchcově, z nichž 65 pláten se zde nachází dodnes – například Vermeerova Kuplířka a díla Franse Halse, Alessandra Magnasca, Antonia Canaletta nebo Lucase Cranacha. Tuto koupi zařídil Johann Gottfried Riedel, který pocházel z Chebu a dlouho působil v Praze, mimo jiné jako restaurátor Valdštejnské sbírky, než se v roce 1742 stal prvním inspektorem drážďaneské galerie.

Ne všechna z těchto četných uměleckých děl se ve sbírce obrazů nacházejí dodnes. Některá byla v roce 1924 na základě rozdělovací smlouvy převedena na spolek Haus Wettin A.L., jiná se za druhé světové války ztratila, byla zničena nebo odcizena. Obrazy s těmito historickými odkazy však byly v 19. století a na počátku 20. století vyřazeny také z prodeje.

Die „böhmischen Spuren“ führen zu über 30 entsprechenden Kunstwerken, die in der Gemäldegalerie ausgestellt sind.

„České stopy“ nyní vedou k více než 30 ukázkovým uměleckým dílům vystaveným v Obrazárně starých mistrů ve Zwingru.

Adrian de Vries, Kristián II. Saský kurfiřt (1583–1611), 1603

bronz, v: 96 cm, š: 66 cm, hl: 41 cm, inv. č. H4 001 / 004

1607 dar císaře Rudolfa II. kurfiřtu Kristiánovi II.

Na Online Collection

Jacopo Tintoretto, Ženy muzicírující, po 1566

olej, plátno, 142 x 214 cm, gal. č. 265

Z císařské galerie v Praze

Na Online Collection

Jacopo Tintoretto, Cizoložnice před Kristem, kolem 1547

olej, plátno, 189 x 355 cm, gal. č. 270 A

1749 z císařské galerie v Praze

Na Online Collection

Luca Giordano, Bakchus a Ariadna, asi 1680/1685

olej, plátno, 263 x 180 cm, gal. č. 484

1741 z Valdštejnské sbírky v Duchcově

Na Online Collection

Bartolomeo Veneto, Salome s hlavou Jana Křtitele, kolem 1520/1525

olej, topolové dřevo, 103,5 x 62 cm, gal. č. 201 A

1749 z císařské galerie v Praze (jako Leonardo da Vinci)

Na Online Collection

Marietta Tintoretto, Autoportrét s Jacopem Stradou, kolem 1567/1568

olej, plátno, 99,5 x 121 cm, gal. č. 270 A

1749 z císařské galerie v Praze

Na Online Collection

Guido Reni, Kristus s trnovou korunou, 1636/1637

olej, měď, 76 x 60 cm, gal. č. 329

1749 z císařské galerie v Praze

Na Online Collection

Domenico Fetti, Podobenství o marnotratném synovi, asi 1619/1621

olej, topolové dřevo, 60 x 45 cm, gal. č. 417

1742 od Riedela z císařské galerie v Praze

Na Online Collection

Domenico Fetti, Podobenství o ztraceném groši, asi 1619/1621

olej, topolové dřevo, 55 x 44 cm, gal. č. 418

1742 od Riedela z císařské galerie v Praze

Na Online Collection

Domenico Fetti, Podobenství o ztracené ovci, asi 1619/1621

olej, topolové dřevo, 60,5 x 44,5 cm, gal. č. 421

1742 od Riedela z císařské galerie v Praze

Na Online Collection

Domenico Fetti, Podobenství o slepém, který vede slepého, asi 1619/1621

olej, topolové dřevo, 55 x 72 cm, gal. č. 422

1742 od Riedela z císařské galerie v Praze

Na Online Collection

Domenico Fetti, Podobenství o dělnících na vinici, asi 1619/1621

olej, topolové dřevo, 61 x 45 cm, gal. č. 423

1742 od Riedela z císařské galerie v Praze

Na Online Collection

Domenico Fetti, Podobenství o milosrdném Samaritánovi, asi 1619/1621

olej, topolové dřevo, 68 x 82,5 cm, gal. č. 425

1742 od Riedela z císařské galerie v Praze

Na Online Collection

Valentin de Boulogne, Padělatelé, asi 1615/1618

olej, plátno, 94,5 x 137 cm, gal. č. 408

1749 z císařské galerie v Praze (jako Caravaggio)

Na Online Collection

Jan Massijs, S výběrčím daní, 1539

olej, dubové dřevo, 85 x 115 cm, gal. č. 804

1749 z císařské galerie v Praze (jako Quentin Massys)

Na Online Collection

Willem Key, Portrét muže s plnovousem, 1552

olej, dubové dřevo, 58 x 50,5 cm, gal. č. 814

Z císařské galerie v Praze (jako Tizian?)

Na Online Collection

Cornelis Cornelisz. van Haarlem, Venuše, Bakchus a Ceres, 1614

olej, plátno, 154 x 184 cm, gal. č. 851

1723 od Le Plata ze sbírky Felixe hraběte z Vršovců v Praze

Na Online Collection

Gerard van Honthorst, Zubař, 1622

olej, plátno, 147 x 219 cm, gal. č. 1251

1749 z císařské galerie v Praze

Na Online Collection

Peter Paul Rubens, Léda s labutí, asi 1598–1600

olej, dubové dřevo, 122 x 182 cm, gal. č. 71

1723 od Le Plata ze sbírky hraběte z Vršovců v Praze

Na Online Collection

Peter Paul Rubens, Lov na divočáka, asi 1616/1618

olej, dubové dřevo, 137 x 168,5 cm, gal. č. 962

1749 z císařské galerie v Praze

Na Online Collection

Anthony van Dyck, Portrét muže v brnění s červenou páskou, asi 1625/1627

olej, plátno, 90 x 70 cm, gal. č. 1026

1741 z Valdštejnské sbírky v Duchcově

Na Online Collection

David (II) Teniers, Před kuchyní, asi 1670/1675

olej, plátno, 83 x 120 cm, gal. č. 1091

1723 od Le Plata ze sbírky hraběte z Vršovců v Praze

Na Online Collection

Frans Snijders, Zátiší s fenou a jejím mládětem, asi 1620/1630

olej, plátno, 171 x 245 cm, gal. č. 1192

1742 od Riedela z Prahy

Na Online Collection

Benedetto Luti, Žehnající Kristus, asi 1720

olej, plátno, 73,5 x 60 cm (ovál), gal. č. 513

1742 od Riedela z Prahy

Na Online Collection

Johann Heinrich Schönfeld, Hudební zábava u klavichordu, kolem 1670

olej, plátno, 124 x 92,5 cm, gal. č. 1991

1741 z Valdštejnské sbírky v Duchcově (předtím do roku 1723 ve Vršovecké sbírce v Praze)

Na Online Collection

Jan Onghers, Hudební rozhovor u stolu, po 1660

olej, plátno, 124 x 91 cm, gal. č. 1992

1741 z Valdštejnské sbírky v Duchcově (předtím do roku 1723 ve Vršovecké sbírce v Praze)

Na Online Collection

Karel Škréta, Sv. Řehoř, asi 1645

olej, lipové dřevo, 96,5 x 80 cm, gal. č. 1983

Z knihovny bývalého kláštera sv. Václava na Zderaze v Praze

Na Online Collection

Karel Škréta, Sv. Jeroným, kolem 1645

olej, lipové dřevo, 96 x 80 cm, gal. č. 1984

Z knihovny bývalého kláštera sv. Václava na Zderaze v Praze

Na Online Collection

Karel Škréta, Sv. Ambrož, asi 1645

olej, lipové dřevo, 96,5 x 80 cm, gal. č. 1985

Z knihovny bývalého kláštera sv. Václava na Zderaze v Praze

Na Online Collection

Karel Škréta, Apoštol Pavel, asi 1645

olej, lipové dřevo, 96 x 83 cm, gal. č. 1986

Z knihovny bývalého kláštera sv. Václava na Zderaze v Praze

Na Online Collection

Joseph Heintz, Znásilnění Proserpiny, asi 1595

olej, měď, 63 x 94 cm, gal. č. 1971

kolem 1748 zasláno prostřednictvím frankfurtského obchodi s uměním, původně v kunstkomoře císaře Rudolfa II. V Praze, kde malíř působil

Na Online Collection

Joseph Heintz, Ecce Homo, 1585/1595

olej, plátno, později smrkové dřevo, 114 x 74 cm, gal. č. 1973

1707 z drážďanské kunstkomory, původně z Prahy

Na Online Collection

To top