Fassade des Residenzschlosses, mit Menschen und Mustern bemalt
© SKD, Foto: Martin Förster

České stopy v Rezidenčním zámku

V roce 1549 nechal saský kurfiřt

V roce 1549 nechal saský kurfiřt Mořic přivézt z Prahy do Drážďan „všechny druhy dobrého ovoce“ pro svou zámeckou zahradu. O vysázených hruškách, jabloních, uherských švestkách, kdoulích, moruších, broskvích a velšských třešních se dochovaly pouze písemné záznamy. Co se však ve zrekonstruované podobě zachovalo, je samotný drážďanský zámek, jehož architektura a interiérové vybavení ztělesňovaly nejvyšší úroveň v tehdejší Evropě. Jeho recepce coby stavebního díla se šířila široko daleko – dokonce i do Čech. 

Residenzschloss von außen
© Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Foto: David Brandt

Není proto náhodou

Není proto náhodou, že ticinského sochaře Giovanniho Antonia Brocca a jeho pomocníky, kteří v roce 1553 vyzdobili štukami dnešní Pretiosensaal v Zelené klenbě a Věžní pokoj, přivedl do Prahy český místodržící Ferdinand II. Tyrolský, přítel saských panovníků, aby podobným dekorem opatřili i jeho lovecký letohrádek Hvězda. V analogické souvislosti vznikla i drážďanská konírna s Dlouhou chodbou a Novou konírnou (Johanneum), inspirovaná stavbami Pražského hradu za vlády císaře Rudolfa II.: monumentální slavnostní konírnou a nad ní se nacházející galerií. V Drážďanech od roku 1597 podle pražského vzoru provozovala svou činnost také leštírna mramoru, křišťálu a drahých kamenů, která měla velký význam pro zušlechťování saských přírodních pokladů.
Dnes od středověku trvající plodný transfer mezi Saskem a Čechami a Moravou připomínají zejména exponáty v expozicích Zelené klenby a Zbrojnice v Rezidenčním zámku. Sběratelská činnost arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského, započatá v Praze a následně pokračující na zámku Ambras, a především rozsáhlé sbírky shromážděné Rudolfem II. podnítily saské panovníky k velkolepému sběratelství. Důležité podněty přicházely z Prahy, kde byla objednána nebo získána umělecká díla, která po Rudolfově smrti stále častěji vytvářeli vysoce specializovaní řemeslníci a umělci.
Mezinárodní postavení rudolfínského dvorského umění dokládají v Drážďanech vzácné předměty spojené s rodinami Castrucciů a Miseroni, Janem Vermeyenem, Hansem von Aachenem, Adriaenem de Vriesem a dalšími. V mnoha případech mají své nejlepší protějšky v bývalé císařské sbírce, jejíž většina artefaktů se nyní nalézá v Uměleckohistorickém muzeu ve Vídni. Několik kabinetních prací s reliéfní intarzií bylo získáno v Chebu. Pražský zlatník Johann Michael dodal saskému dvoru jednu z nejkrásnějších koňských výstrojí s bohatou výbavou alla turca v evropském kontextu. Mistrovská díla řezbářů slonoviny a brusičů skla, působících v obou městech, jsou dokladem další výměny, která se po třicetileté válce vyvíjela v nové kvalitě, zvláště v oblasti sochařství. 
Také v 18. století pražští zlatníci a klenotníci, například Franz Michael Diespach, inspektor Zelené klenby, přispívali k lesku drážďanského dvora ve znamení Sasko-polské unie. Svou propracovanou zručností vynikali čeští puškaři, jejichž luxusní palné zbraně se v Drážďanech staly vyhledávaným sběratelským artiklem a od roku 1733 patřily k exponátům galerie zbraní v Dlouhé chodbě.
Díky šťastným okolnostem a navzdory válkám a stěhování se sbírky Zelené klenby a Zbrojnice z velké části zachovaly, a dodnes tak působí velkolepým dojmem knížecí okázalosti, vysokých nároků na reprezentaci a uměleckých snah saských panovníků 16.–18. století. Významné místo ve sbírkových kolekcích zaujímají díla, která svým původem, materiálem a svou historií odkazují na někdejší vztahy s Prahou, Čechami a Moravou. Jejich výběr je v expozicích označen symbolem.

Historická Zelená Klenba

Miska na pití Augustina Kesenbrota z Olomouce

Maďarsko (Budín) (?), 1508
zlato, 22 římských mincí (některé kopie)
Zelená klenba, inv. č. IV 40

Kesenbrot, kancléř uherského a českého krále Vladislava II., odkázal misku na pití olomoucké katedrální kapitule, odkud se dobrodružnou cestou kolem roku 1700 dostala do Drážďan.
Na Online Collection

© Grünes Gewölbe, Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Nádoba s jedenácti okraji a víkem

kamenořez: Praha, 1350–1375; zasazení: Burgundsko (?), konec 15. století 
jaspis, ametyst, křemen (brekcie), pozlacené stříbro
Zelená klenba, inv. č. IV 343
Za vlády Karla IV. se Praha stala centrem klenotnického umění, jehož součástí bylo i broušení kamenů, zejména českých polodrahokamů.
Na Online Collection

© Grünes Gewölbe, Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Pitný roh (tzv. gryfí dráp)

Praha (?), kolem 1400
stříbro, zlacení, buvolí roh, smalt
Zelená klenba, inv. č. IV 333

Velkolepá výzdoba buvolího rohu odkazuje ke „krásnému slohu“ pražské dvorské dílny. Je tedy docela pravděpodobné, že tento artefakt vlastnil český král Václav IV.

Na Online Collection

© Grünes Gewölbe, Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Pohár Nautilus s víčkem ve tvaru rybí hlavy a korunou Fortuny

Lorenz Kaltschmidt (?), Olomouc, asi 1580–1600
tepané, lité, tepané, puncované a zlacené stříbro; pouzdro: perleťová vrstva; víčko: zbytky červené, zelené a bílé polychromie
Zelená klenba, inv. č. III 202
V Olomouci, ve staré moravské metropoli, působili v raném novověku význační zlatníci, jejichž předměty užitého umění jsou z velké části nezvěstné, proto tento pohár nabývá na mimořádném významu.
Lorenz Kaltschmidt (?), Olomouc, asi 1580–1600
tepané, lité, tepané, puncované a zlacené stříbro; pouzdro: perleťová vrstva; víčko: zbytky červené, zelené a bílé polychromie
Zelená klenba, inv. č. III 202

V Olomouci, ve staré moravské metropoli, působili v raném novověku význační zlatníci, jejichž předměty užitého umění jsou z velké části nezvěstné, proto tento pohár nabývá na mimořádném významu.

Na Online Collection

© Grünes Gewölbe, Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Foto: Paul Kuchel

Pohár Nautilus na dříku ve tvaru vázy

Kamenz (?), datováno 1605
stříbro, zlacení, pouzdro nautilus
Zelená klenba, inv. č. III 201

Pohár pochází z pozůstalosti Johanna Reinharda Steinbacha von Steinbach, vyslance císaře Rudolfa II. Jeho syn Zdelav musel v roce 1624 opustit svou českou vlast jako vyhnanec, který si s sebou do Saska vzal i tento artefakt. 

Na Online Collection

© Grünes Gewölbe, Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Foto: Paul Kuchel

Smaragdový stupeň

místo nálezu: důl v Chivor-Somondoco (Kolumbie); dar císaře Rudolfa II. saskému kurfiřtu Augustovi, 1581
původně 16 smaragdů v hroudě hnědé železné rudy 
Zelená klenba, inv. č. VIII 303

Uměle vytvořená smaragdová drúza byla z Prahy vyslána do Drážďan, aby posílila dynastické spojení mezi Habsburky a Wettiny.
Na Online Collection

Skulptur mit Edelsteinen
© Grünes Gewölbe, Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Foto: Jürgen Karpinski

Klenot Zlatého rouna s českými granáty

Franz Christoph Georg Diespach (asi 1696–1766), Praha, 1749
3 velké granáty (nahoře a dole pyrop, uprostřed almandin), 4 malé granáty, 318 briliantů, zlato, stříbro, smalt
Zelená klenba, inv. č. VIII 6
„Extra velký český granát“ byl v 18. století považován za největší drahokam tohoto druhu nalezený v Čechách.
Na Online Collection

© Grünes Gewölbe, Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Kráčející kůň

Antonio Susini (bronzový litec, 1624), Castrucciho dílna (brusič kamene); model/odlitek: Florencie (?), kolem 1605; podstavec: Praha, kolem 1610
bronz, české nebo saské drahokamy (variace achátů a jaspisů); podstavec: dýhované dřevo 
Zelená klenba, inv. č. IX 33

S příchodem dvou florentských mistrů Cosima a Giovanniho Castrucciho do Prahy kolem roku 1600 se na dvoře Rudolfa II. rozvinulo další centrum techniky pietra dura, která se často používala v kombinaci s bronzem.

Na Online Collection

© Grünes Gewölbe, Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Nová Zelená Klenba

Kuličkové hodiny

Hans Schlottheim (1547–1625), Augsburg (?), kolem 1600
stříbro, mosaz , zlacení, železo, ocel, dřevo, kůže, horský křišťál, polychromie, střevní šňůra
Zelená klenba, inv. č. V 140

Hans Schlottheim, hodinář Rudolfa II., tímto dílem podal svědectví o poutu mezi habsburským císařem a saským kurfiřtem, kteří jsou na hodinách vyobrazeni vedle sebe. Jejich druhý exemplář byl zhotoven přímo pro Rudolfa II.
Na Online Collection

© Grünes Gewölbe, Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Foto: Jürgen Karpinski

„Handstein“ s Kristem na Olivetské hoře

Caspar Ulich, Jáchymov, 3. čtvrtina 16. století
stříbrná skelná ruda, zlacení
Zelený trezor, inv. č. VI 8 a násl.

Jáchymovský zlatník Caspar Ulich byl specialistou na práci s neobvyklými stříbrnými útvary, které se staly vyhledávanými komorními uměleckými předměty, jako byly příruční kameny převážně s biblickými výjevy.
Na Online Collection

© Grünes Gewölbe, Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Skleněná destička s portrétem Heinricha Julia von Braunschweig

Caspar Lehmann (1563/64–1622), Praha, asi 1610
sklo, dřevo, tmel
Zelená klenba, inv. č. 1884/3

Caspar Lehmann působil jako vynikající brusič skla v Praze a Drážďanech. S oběma místy ho pojila na destiččce ztvárněná osoba Heinricha Julia von Braunschweig, který byl blízkým přítelem císaře Rudolfa II. a zetěm saského kurfiřta Augusta. 
Na Online Collection

© Grünes Gewölbe, Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Pohár ze slonoviny se sv. Jiřím

Jacob Zeller (1581–1620), Drážďany, 1613
soustružená a vyřezávaná slonovina 
Zelený trezor, inv. č. II 154

Jacob Zeller pracoval pro pražský a drážďanský dvůr. Na počest kurfiřta Jana Jiřího I. vytvořil protějšek o tři roky staršího poháru pražské provenience, určeného pro Kristiána II. a dnes se nacházejícího ve Stockholmu. 
Na Online Collection

© Grünes Gewölbe, Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Saský erb (commesso di pietre dure) s olejomalbou na rubu

Castrucciho dílna, Hans von Aachen (1552–1615), Praha, před 1607
jaspis, achát, jaspisový achát, ametyst, 75 českých granátů zasazených ve zlatě; rám: eben
Zelená klenba, inv. č. II 434

Tuto destičku se svým portrétem obdržel saský kurfiřt Kristián II. jako poděkování za podporu v tureckých válkách od císaře Rudolfa II., jehož navštívil v Praze v roce 1607.

Na Online Collection

© Grünes Gewölbe, Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Foto: Jürgen Karpinski

Mísa

Ottavio Miseroni (kamenořezba), Jan Vermeyen (dekorace), Praha, asi 1600–1605
mísa: sicilský jaspis; noha: jaspis z Kozákova, zlato, smalt
Zelená klenba, inv. č. V 19
Na Online Collection

© Grünes Gewölbe, Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Kufřík na deskové hry s 30 figurkami

Johann Georg Fischer (1587–1669?), Cheb, 1655
různé druhy dřevin, slonovina, mosaz, stříbrné kolíky na herních prvcích
Zelená klenba, inv. č. VII 250

V 17. století bylo západočeské město Cheb centrem výroby reliéfních intarzií, které se staly velmi vyhledávaným sběratelským artiklem. Jedno z tamějších mistrovských děl obdržel ke svým jmeninám kurfiřt Jan Jiří I. od svého syna, pozdějšího svého nástupce. 
Na Online Collection

© Grünes Gewölbe, Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Reliéfní intarzie Pyramus a Thisbe

Johann Georg Fischer (1587–1669?), Cheb, 1656
různé druhy dřevin
Zelená klenba, inv. č. I 44
Na Online Collection

© Grünes Gewölbe, Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Obřadní džbán, tzv. dračí džbán

Dionysio Miseroni a anonymní zlatník, Praha, asi 1650–1660; kamenná výzdoba a emaily: Samuel Klemm (?), Freiberg, 1660–1670
horský křišťál, stříbro částečně zlacené, různé druhy barevných kamenů a kamejí
Zelená klenba, inv. č. V 183

Rodina Miseroni, původem z Milána, se specializovala na broušení křišťálu a drahých kamenů. Po tři generace působila v Praze, kde vytvářela svá mistrovská díla především na císařskou objednávku.
Na Online Collection

© Grünes Gewölbe, Staatliche Kunstsammlungen Dresden. Foto: Jürgen Karpinski

Sv. Jan Nepomucký

Jižní Německo, kolem 1770
slonová kost; rám: dřevo, sklo; obložení: slonovina
Zelená klenba, inv. č. VII 217

Kult českého patrona se po jeho kanonizaci v roce 1729 těšil obrovské popularitě, která se projevila ve všech uměleckých médiích.
Na Online Collection

© Grünes Gewölbe, Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Klobouková agrafa s Drážďanským zeleným diamantem v briliantové výzdobě

Franz Michael Diespach, Drážďany/Praha, 1769; použité díly od Jeana Jaquese Pallarda, Vídeň, 1746
mandlově zelený diamant o váze 41 karátů, kulatý briliant o váze 6,28 karátů, kulatý briliant, 411 středních a malých briliantů, zlato, stříbro
Zelená klenba, inv. č. VIII 30

Franz Michael Diespach, klenotník působící na Malé Straně v Praze, vytvořil kloboukovou agrafu se zeleným diamantem a po určitou dobu měl jako komisař ve své správě Zelený trezor.
Na Online Collection

© Grünes Gewölbe, Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Renesanční Křídlo – na Cestě ke kurfiřtské Moci

Mitra merseburského biskupa Friedricha II. z Hoymu

Praha, asi 1360
obrazová výšivka, tzv. malba jehlou: lněné plátno, barevné a zlaté hedvábí spřádané smyčkovým, uzlovým a saténovým stehem a technikou aplikace, vyztužení pergamenem; podšívka: atlasově zelené hedvábí; závěsné stuhy: starorůžový hedvábný taft; střapce: červené hedvábí zlatě spřádané
Zbrojnice, inv. č. i. 0084

V Praze za vlády českého krále a císaře Karla IV. vznikla mistrovská díla textilového umění včetně této mitry, kterou si objednal panovníkův přívrženec, tehdejší merseburský biskup.

Na Online Collection
 

© Rüstkammer, Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Foto: Elke Estel

Pavéza z Míšně

Čechy, 2. polovina 15. století
dřevo, železný plech, plátno, pergamenová kůže, 4 železné skoby, polychromie
Zbrojnice, inv. č. N 0033

Obranný štít, typický pro husitské období, nese erb česko-uherského krále Vladislava z litevsko-polské dynastie Jagellonců.
Na Online Collection
 

© SKD, Rüstkammer

Pár třmenů a ostruh z majetku Viléma Popela z Lobkowicz

Čechy/Praha, 1621
broušené, ažurové, leštěné, profilované a částečně puncované železo
Zbrojnice, inv. č. L 0287, L 0412

 

© SKD, Rüstkammer, Jürgen Karpinski

Po bitvě

Po bitvě na Bílé hoře v roce 1620 z velezrady obviněný Vílem Popel z Lobkowicz požádal saského kurfiřta Jana Jiřího I. o pomoc, k čemuž mu měl posloužit tento dar.

© SKD, Rüstkammer

Kurfiřtská Šatna

Oděv saského kurfiřta Kristiána II. (1583–1611), asi 1610

doublet a kalhoty; svrchní tkanina: Itálie (?); krejčovství: Drážďany, kurfiřtská krejčovská dílna; lemy: Sasko (?)
hedvábný hnědofialový atlas, sekání a děrování, stříbrné lemy, světlý taft, len, bavlněná tkanina
Zbrojnice, inv. č. i. 9

Když kurfiřt Kristián II. navštívil v roce 1610 císaře Rudolfa II. v Praze, kde byl obdarován vévodstvími Jülich, Cleves a Berg, byl u této příležitosti oblečen v těchto šatech.
Na Online Collection

© SKD, Rüstkammer, Foto: Jürgen Karpinski

Kunstkomora – Světový Pohled a Poznání Kolem Roku 1600

Kabinet na deskovou hru s vyobrazením sv. Jiří a 30 herními díly

Cheb, 2. polovina 17. století (před 1687)
černě mořená a vyřezávaná olše (?), jehličnan; intarzie: javor, ořech, švestka (?), ebonizovaná hruška, ryté stříbro, postříbřená mosaz, železo
Zbrojnice, inv. č. P 0133.01

Hrací skříňka pro královnu a triktrak, pocházející z pozůstalosti Magdaleny Sibyly, manželky kurfiřta Jana Jiřího II., jsou mistrovským dílem reliéfní intarzie, příznačné pro západočeské město Cheb.
Na Online Collection

© SKD, Rüstkammer

Čtyři prvky

Adam Eck (1604–1664), Cheb, asi 1650
dřevo, mořený a vyřezávaný zimostráz, lepidlo (polepení zadní strany) 
Zbrojnice, inv. č. H 0114, H 0115
Na Online Collection

© SKD, Rüstkammer, Foto: Jürgen Lösel

Roh na pití ve tvaru květinového poháru

Nicolaus Pfaff (?), Praha, před 1612
nosorožčí roh
Zelená klenba, inv. č. IV 348

Nicolaus Pfaff, rodák z Norimberka, patřil k nejoriginálnějším dvorním umělcům na pražském dvoře Rudolfa II., pro jehož kunstkomoru z vyhledávaného nosorožčího rohu vyřezával bizarní a nepoužitelné artefakty.
Na Online Collection

© Rüstkammer, Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Miniaturní pistole s kolečkovým zámkem

Praha, asi 1580/1590
hlaveň: modré železo; zámek: lesklé a částečně modré železo; kryt kola: prolamovaná a rytá mosaz; pažba: rytá a zlacená mosaz
Zbrojnice, inv. č. J 1438

Na zadní desce pistole je vyobrazen sv. Jiljí, který je na latinském nápisu označen jako patron zlatníků na pražské Malé Straně.
 Na Online Collection

© SKD, Rüstkammer, Foto: Jürgen Lösel

Galerie Pušek

Soubor střelných zbraní s kolečkovým zámkem

Carl Keiner, Cheb, 1680
Pár pušek a pistol se stříbrným kováním, hlavně: kované, drážkované, ryté a gravírované železo; vložky: mosaz; zámky: ryté a gravírované železo; hlavice kol: prolamovaná a broušená mosaz; kohoutky: gravirované; pažby: broušený ořech; vložky: gravírované stříbro, stříbrný drát
Zbrojnice, inv. č. G 0365, J 0521, J 1426
 

© SKD, Rüstkammer, Foto: Juergen Loesel

Stříbrem bohatě zdobenou

Stříbrem bohatě zdobenou sadu palných zbraní daroval sasko-zdečský vévoda Mořic svému bratru, kurfiřtovi Janu Jiřímu II., v roce jeho úmrtí 1680. Na líci pušky a pažbách pistolí je vyryt celý erb saského kurfiřta a nápis „JOHANN GEORG CHURFURST DER II. 1680“. 

© SKD, Rüstkammer

Soubor střelných zbraní s křesadlovým zámkem

Johann Adam Knodt, Karlovy Vary, před 1729
Pár pušek a pistolí s bohatým zdobením a velkorysým zlacením
Puškohled: zlacená a rytá mosaz; zámkové desky: zlacená a rytá mosaz; kohoutky a baterie: gravírované železo; pažba: ořech (konturový řez); kování: zlacená, gravírovaná, puncovaná a ažurová mosaz 
Zbrojnice, inv. č. G 0962, G 0963, J 1390, J 1391

V roce 1729 hrabě von Waldstein daroval kurfiřtu Fridrichu Augustovi II. tento bohatě zlacený, typický karlovarský soubor pušek s krátkou hlavní, které se označovaly výrazem „Stutzen“.

© SKD, Rüstkammer, Foto: Gernot Klatte

Zámek kola pušky

Ignác Hanl, Sokolov, asi 1725/1730
hlaveň: světlé a osmihranné železo, 7 částečně broušených drážek; zámek: broušené železo; pažba: ořech, kostěné a ryté vložky; pažba: profilovaná, rohové a kostěné vložky
Zbrojnice, inv. č. G 0501
Tato puška na kolečkových zámcích, bohatě zdobená loveckými výjevy, se poprvé objevila v inventáři drážďanského loveckého dvora v roce 1730. Železná řezba na zámkové desce a kohoutku je obzvláště kvalitní.

 

Obří Sál

Rapír

Daniel Sadeler († 1632) podle modelů Étienna Delauna (1518/1519–1583) a Egidia Sadelera (1570–1629)
Praha nebo Mnichov, počátek 17. století
Čepel: pálená, zploštělá a dutě broušená ocel, stopy po úderu, vtlačený nápis; rukojeť: broušené železo; patka: zlato
Zbrojnice, inv. č. VI 0421

Tuto zbraň císař Rudolf II. Daroval kurfiřtu Kristiánovi II. při jeho návštěvě Prahy v roce 1610.
Na Online Collection

© SKD, Rüstkammer, Foto: Jürgen Karpinski

Turecká Komora

Souprava slavnostního výzbroje: sedlo se třmeny, postroj, sedlová rouška, nákrčník, pusikan, pallas a šavle s pochvami

Johann Michael, Praha, 16101614 (přepracováno v Drážďanech, 1697)
sedlo, postroj, sedlové sukno a pochvy: červený hedvábný samet, krajka s výšivkou stříbrnou a zlatou nití; kování: stříbro částečně pozlacené, smaltované a posázené granáty, topasy a barevnými kameny; čepele: kované, železo vykládané zlatem a stříbrem
Zbrojnice, inv. č. L 0001 a Y 0353 ac
Kurfiřt Kristián II. během své návštěvy císařského dvora v Praze zakoupil od zlatníka Johanna Michaela první části této velkolepé zbroje, kterou teprve v následujících letech doplňoval dalšími objednávkami, na které pak navázal i kurfiřt Jan Jiří I. Do Drážďan se dostala v několika dodávkách. Dnes je tento soubor považován za nejvýznamnější dochovaný soubor alla turca svého druhu ve střední Evropě.

Na Online Collection

© Rüstkammer, Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Foto: Estel/ Klut
To top