Verschiedene Farbschichten übereinander, an verschiedenen Stellen teilweise oder ganz heruntergekratzt
© Gerhard Richter 2017

Archiwum Gerharda Richtera

Gerhard Richter to jeden z najbardziej znaczących artystów XX i XXI wieku, którego łączy specjalna więź ze swoim miastem rodzinnym Dreznem. Dzięki jego wielkiemu wsparciu powstało w roku 2006 Archiwum Gerharda Richtera jako instytucja Państwowych Zbiorów Sztuki w Dreźnie. Archiwum ściśle współpracuje z kolońską pracownią artysty i jest uważane za centrum badań i komunikacji dotyczącej dzieł artysty. W archiwum zbierane są i dokumentowane wszystkie książki, katalogi, czasopisma i artykuły z gazet, zdjęcia, filmy wideo, płyty CD zajmujące się Gerhardem Richterem lub zawierające istotne informacje i artykuły o nim i jego kontekście artystycznym. Archiwum Gerharda Richtera oferuje studentom lub naukowcom wykonującym pracę na temat artysty wgląd do wszystkich zbiorów archiwum. W normalnych godzinach pracy biura do dyspozycji są dwa miejsca robocze. Nie ma określonych stałych godzin otwarcia, ale konieczna jest telefoniczna lub pisemna rejestracja.

Do góry