Het Kunstfonds

Het Kunstfonds is een van de belangrijkste verzamelingen van Saksische kunst van na 1945. Het omvat meer dan 25.000 werken in alle genres van de beeldende kunst. Schilderijen, beeldhouwwerken, grafische kunst, fotografie, kunstnijverheid, conceptual-art, video- en installatiekunst en performance-art. De kern van de verzameling kwam tot stand door officiële opdrachten en aankopen ten tijde van de DDR en is na 1990 uitgebreid door de overname van kunstwerken van de instantie die de failliete boedel van die staat beheerde. Sinds 1992 wordt het Kunstfonds bovendien systematisch aangevuld met beeldende kunst die een band heeft met Saksen, en wel door de aankoopronden ter bevordering van de kunsten door de Vrijstaat Saksen die jaarlijks plaatsvinden. De beide hoofdaccenten van deze verzameling, kunst uit de DDR en eigentijdse kunst, geven de regionale ontwikkeling weer van de kunst uit de tweede helft van de 20-ste eeuw tot heden. Het Kunstfonds wordt gepresenteerd in eigen exposities en met bruiklenen van daartoe geselecteerde openbare instellingen. Op zijn beurt geniet het fonds nationale en internationale bekendheid vanwege zijn bruiklenen aan tal van musea en exposities.

Naar boven