Zwei Kinder, die Ritterrüstungen von Kindern betrachten

Wapenkamer

Wapenkamer in de Reuzenzaal

De Wapenkamer van Dresden, voortgekomen uit het bezit van de hertogen en keurvorsten van Saksen, is een van de kostbaarste verzamelingen van pronkwapens en -kostuums van de wereld.  Kostbare wapens, indrukwekkende toernooiuitrustingen, afbeeldingen van steekspelen en portretten van vorsten uit de 16e tot en met 18-de eeuw, alles bij elkaar meer dan 1300 voorwerpen afkomstig van overal in Europa en de Oriënt. Deze verzameling weerspiegelt de vorstelijke hofcultuur aan het begin van de Nieuwe Tijd en getuigt van de pracht en praal van de feesten aan het hof van Dresden.
De geschiedenis van de verzameling zelf gaat terug tot op de 15-de eeuw, toen Albrecht de Kloekmoedige (1443-1500) in het paleis de harnaskamer inwijdde. Sinds 2013 is een selectie van deze verzameling te zien in de zogeheten Reuzenzaal (Riesensaal) van het paleis. De nieuwe Reuzenzaal, ooit de hoofdzaal van het paleis in Dresden, straalt in nieuwe glorie - 280 jaar na zijn teloorgang in 1733. In de Reuzenzaal worden toernooi- en pronkwapens gepresenteerd die een goed beeld geven van de steekspelen en de diverse toernooien die gehouden werden temidden van alle pracht en praal aan het hof van de keurvorst van Saksen.

 Türckische Cammer

De Türckische Cammer (Turkse Camer) behoort tot de oudste en belangrijkste verzamelingen van Osmaanse kunst buiten Turkije zelf. Dankzij hun goede smaak, hun verzamelwoede en de wil hun vorstelijke macht tot uiting te brengen, slaagden de keurvorsten van Saksen er in de periode van de 16e tot en met 19-de eeuw in om de legendarische schatten van de zogeheten "Turkomanie" of  "Turquerie" bijeen te vergaren. De bewondering voor het toenmalige Osmaanse Rijk bereikte een hoogtepunt onder August de Sterke, keurvorst van Saksen en koning van Polen. Meer dan zeshonderd voorwerpen onthullen hier op 750 m² de schitterende rijkdom van deze kunst.

Entree

Combiticket Residenzschloss, geldig voor: Neues Grünes Gewölbe, Türckische Cammer, Rüstkammer im Riesensaal, Fürstengalerie, Hausmannsturm, Münzkabinett, tijdelijke exposities in het Prentenkabinet m.u.v. het Historisch Grüne Gewölbe  / Nieuwe Grüne Gewölbe, Turkse Kamer, de Wapenkamer in de Reuzenzaal, de Vorstengalerij, de Hofmeiertoren, Muntenkabinet, tijdelijke exposities in het Prentenkabinet m.u.v. het Historisch Grüne Gewölbe
Entreeprijs: 14,00 euro
Met reductie: 10,50 euro
Kinderen en jongeren tot 17 jaar: gratis
Groepen vanaf 10 personen: per persoon: 12,50 euro

Wapenkamer

Wapenkamer Taschenberg 2
01067 Dresden

Google-Karte anzeigen

Location & Directions

Wapenkamer
Residenzschloss
Taschenberg 2
01067 Dresden
Naar boven