Zwei Kinder, die Ritterrüstungen von Kindern betrachten

Zbrojnice

Zbrojnice

Drážďanská Zbrojnice pocházející z majetku saských vévodů a kurfiřtů patří k nejvzácnějším sbírkám zbraní a kostýmů na světě. Nádherné zbraně, jezdecké a bodné předměty, obrázky turnajů a podobizny knížat 16. až 18. století, celkem více než 1300 objektů z celé Evropy a Orientu, zprostředkují návštěvníkům představu o knížecí dvorské kultuře raného novověku a dokumentují nádheru drážďanských dvorních slavností.
Historie samotné sbírky sahá do 15. století, kdy Albrecht Srdnatý (1443–1500) založil v Rezidenčním zámku vévodskou komoru brnění.

Otevření nového Obřího sálu
Prezentace turnajového klání a slavnostních zbraní ze Zbrojnice Rezidenčního zámku v Drážďanech

Je to přesně 460 let od doby, kdy byl v drážďanském Rezidenčním zámku vybudován Obří sál ve svých úchvatných rozměrech. Svému jménu vděčí tento dominantní hlavní sál zámku obrovským postavám bojovníků vyobrazeným na stěnách mezi renesančními okny. Zde na ploše více než 700 m² byli přijímáni pozvaní hosté a pořádány rušné slavnosti. Bylo to místo dvorní reprezentace a oslav. Podoba Obřího sálu se po 180 let své existence několikrát změnila, rozměry sálu však zůstaly zachovány, a to až do roku 1733. V posledních letech byl znovu vytvořen a může být nyní předán veřejnosti jako místo umění a kulturních dějin. Zbrojnice Státních uměleckých sbírek v Drážďanech, jedna z nejcennějších sbírek slavnostních zbraní, brnění a oděvů na světě, bude od nynějška využívat velké jeviště nového Obřího sálu pro inscenaci, která nemá obdoby. Ožije zde turnajové klání z 16. století, které je prezentováno téměř skutečně vypadajícími koňmi ze dřeva, na nichž sedí postavy rytířů v životní velikosti, oděné do skvostného brnění a vyzbrojené kopími a okázalými zbraněmi. Ihned po vstupu do monumentálního Obřího sálu je návštěvník vtažen do historie.

Pohled na svět a znalosti kolem roku 1600
nová stálá expozice v Rezidenčním zámku, v budově Georgenbau, 1. patro,

Díla pozdní renesance z drážďanského Kabinetu umění (Dresdner Kunstkammer) tvoří těžiště nové stálé expozice v prvním podlaží budovy Georgenbau. Výstavní plocha činí zhruba 600 metrů čtverečních a zabírá sedm sálů, z čehož se jedna místnost využívá k dočasným expozicím. Umělecká díla z fondů Zbrojnice doplňují výpůjčky různých muzeí Státních uměleckých sbírek v Drážďanech i dalších institucí a soukromých sbírek.

Turecká komora v Rezidenčním zámku

Turecká komora patří k nejstarším a nejvýznamnějším sbírkám osmanského umění mimo území Turecka. Díky svému vkusu, své sběratelské vášni a svému úsilí o demonstraci knížecí moci shromáždili saští kurfiřti od 16. do 19. století legendární poklady tzv. „turecké módy“. Obdiv k Osmanské říši dosáhl svého vrcholu za saského kurfiřta a polského krále Augusta Silného. Více než 600 objektů zde na 750 metrech čtverečních odkrývá oslnivé bohatství umění.

Renesanční křídlo

Dokončení renesančního křídla drážďanského Rezidenčního zámku

Otevření nových dlouhodobých expozic Zbrojnice
Na cestě ke kurfiřtově moci (východní křídlo a Ecksaal, 1. patro) a Kurfiřtský šatník (severní křídlo k zámecké kapli, 1. patro)

Vstupné

Kombinovaná vstupenka do Rezidenčního zámku: Turecká komora, Zbrojnice, Mincovní kabinet, věž Hausmannsturm, Nová zelená klenba a aktuální výstavy. Vstupenka neplatí pro Historickou zelenou klenbu.

Jednodenní vstupenka:
Cena vstupného: 14,00 euro
Zlevněné: 10,50 euro
Děti a mládež mladší 17 let: zdarma
Skupiny od 10 osob: 12,50 euro/os.
Audioprůvodce: zdarma

Zbrojnice

Zbrojnice Taschenberg 2
01067 Dresden

Google-Karte anzeigen

Location & Directions

Zbrojnice
Rezidenčního zámku
Taschenberg 2
01067 Dresden
Nahoru