Fond umění

Fond umění je jedna z nejvýznamnějších sbírek saského umění po roce 1945. Zahrnuje více než 25 000 děl všech žánrů výtvarného umění, mimo jiné malířství, sochařství, grafiku, fotografii, umělecká řemesla, umění koncepce, videa a instalace, jakož i práce ve veřejném prostoru. Jádro sbírky tvoří veřejné zakázky a zakoupená díla z dob NDR a bylo rozšířeno po roce 1990 převzetím sbírek z privatizovaného majetku. Od roku 1992 je Kunstfonds kromě toho každoročními podpůrnými nákupy Svobodného státu Sasko systematicky rozšiřován o současné výtvarné umění se vztahem k Sasku. Obě stěžejní témata sbírky, umění NDR a současné umění, popisují regionální vývoj umění od 2. poloviny 20. století až do současnosti. Kunstfonds se prezentuje na vlastních výstavách a zapůjčenými exponáty ve vybraných veřejných zařízeních. Zapůjčuje rovněž výstavní exponáty do četných muzeí a na výstavy po celé zemi i mezinárodně.

Nahoru