Musea en instellingen

Musea en instellingen

Welkom bij de Staatlichen Kunstsammlungen Dresden

De Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) vormen een van de belangrijkste en oudste museumcomplexen van de wereld. Hier zijn veertien musea onder één koepel verenigd, samen met een drietal instituten: het Kunstfonds, het Gerhard Richter Archiv en de Kunstbibliothek in Dresden, Leipzig en Herrnhut. De SKD zijn voortgekomen uit de in de 16-de eeuw aangelegde verzamelingen van de keurvorsten van Saksen, en dan met name uit de in 1560 in het Residenzschloss (Koninklijk Paleis) in Dresden ingerichte Kunstkammer.

In de geest van de late renaissance was de Kunstkammer een universele verzameling van encyclopedische opzet. Het accent lag op verschillende soorten instrumenten en technologische uitvindingen. Hun bijzondere, tot op heden bewaard gebleven karakter kregen de verzamelingen uit Dresden in de 18-de eeuw door twee vorsten, August de Sterke (1670-1733) en diens zoon August III (1696-1763), beiden grote kunstliefhebbers. August de Sterke begon met het systematisch uitbreiden van de collectie, waarbij zijn voorkeur uitging naar porselein en andere kostbaarheden. Rond 1720 werd onder zijn regie een begin gemaakt met het aanleggen van speciale collecties, waartoe onder meer het “Grüne Gewölbe”, de Beeldenverzameling en het Prentenkabinet behoren. Aan zijn zoon danken wij vooral de uitbreiding van de schilderijenverzameling, die door de aankoop van hele verzamelingen medio de 18-de eeuw uitgroeide tot een van de belangrijkste collecties van Europa. Niet onvermeld mag verder blijven dat de verzamelingen uit Dresden behoorden tot de eerste die, zij het met enige beperking, openbaar toegankelijk werden gemaakt. In 2010 vierden de Staatlichen Kunstsammlungen Dresden hun 450-jarig bestaan.

Kijk voor rondleidingen en inlichtingen bij:
Besucherinformation
Telefoon: +49 (0)351 / 49 14 2000
Fax: +49 (0)351 / 49 14 2001
E-mail: besucherservice@skd.museum