Muzea & instituce

Muzea & instituce

Vítejte ve Státních uměleckých sbírkách Drážďany

Státní umělecké sbírky Drážďany (Staatliche Kunstsammlungen Dresden, SKD) patří k nejvýznamnějším a nejstarším muzejním komplexům na světě a spojují 14 muzeí v Drážďanech, Lipsku a Herrnhutu. Mezi další instituce pod střechou SUD patří Fond umění, Archiv Gerharda Richtera a Knihovna umění. Státní umělecké sbírky Drážďany vznikly ze sbírek saských kurfiřtů založených v 16. století, především z Umělecké komory zřízené v roce 1560 v drážďanském Rezidenčním zámku.

V duchu pozdní renesance byla Umělecká komora univerzální sbírkou s encyklopedickým nárokem, silným důrazem na nástroje všeho druhu a na technologické inovace. Svůj zvláštní, dodnes platný charakter, obdržely drážďanské sbírky v 18. stolení díky vytříbenému vkusu dvou knížat, Augusta Silného (1670–1733) a jeho syna Augusta III. (1696–1763). August Silný podporoval soustavné rozšiřování sbírek, měl zvláštní vášeň pro porcelán a klenoty. Kolem roku 1720 byly v jeho režii zřízeny první speciální sbírky, k nimž patří mimo jiné Zelená klenba, Sbírka soch a plastik a Mědirytecký kabinet. Jeho synovi vděčíme především za rozšíření obrazárny, která se systematickým získáváním celých sbírek stala v polovině 18. století jednou z nejvýznamnějších galerií Evropy. V neposlední řadě patřily drážďanské sbírky k prvním, které byly alespoň částečně zpřístupněny veřejnosti. V roce 2010 oslavily Státní umělecké sbírky Drážďany 450. výročí své existence.

Prohlídky a informace:
Informace pro návštěvníky
Telefon: +49 (0)351 / 49 14 2000
Fax: +49 (0)351 / 49 14 2001
E-mail: besucherservice@skd.museum